معمولا براي تفكيك و بازشناخت اقوام و ملل گوناگون، به بررسي و تحليل ارزش‌هاي آنان مثل دين و مذهب، زبان و ادبيات، آداب و سنن و حتي نژاد و پيشينه‌ تاريخي مي‌پردازند.

يكي از بارزترين نمودهاي عيني و ذهني شناسايي و تمييز اقوام و ملل، «پوشاك» آنان است. هنوز در كشور ما تحقيقات علمي و تحليل‌هاي روش‌شناختي مناسبي در زمينه‌ پوشاك انجام نگرفته است.

باب بحث و تفحص در ابعادي چون نمادهاي پوشاك، زبان پوشاك و ادبيات آن، نشانه‌شناسي و هويت‌پردازي به خصوص هويت‌سازي‌هاي ملي و قومي همراه با پوشاك را، باز كند. نشانه‌شناختي را در اين روابط مد نظر داشته است.

2 دیدگاه

  • ¿Qué debo hacer si tengo dudas sobre mi pareja, como monitorear el teléfono móvil de la pareja? Con la popularidad de los teléfonos inteligentes, ahora existen formas más convenientes. A través del software de monitoreo de teléfonos móviles, puede tomar fotografías, monitorear, grabar, tomar capturas de pantalla en tiempo real, voz en tiempo real y ver pantallas de teléfonos móviles de forma remota.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *