پیر کاردین ( Pierre Cardin )

پیرکاردین فردی فرانسوی است که در ایتالیا متولد شد و در قرن ۲۰ با اجراهای متفاوتی که ارانه داد، مورد توجه قرار گرفت.
پیرکاردین برای طراحی لباس های خود اشکال هندسی را مورد استفاده قرار می داد.
آثار طراحی شده توسط پیرکاردین نشانه کاملی از نوآوری و اصالت را به همراه داشته و از همین نظر مورد توجه عموم قرار گرفته است.
از دلایلی که لباس های وی محبوبیت بالایی برخوردار است وجود ترکیبی از فضا و زمین با رنگ های بسیار خاصی می باشد.

1,967 دیدگاه