از لحاظ لغوی با املای JUGEMENT دارای ریشه فرانسوی می باشد. این مورد را در انگلیسی به صورت JUDGMENT می نویسند.

این لغت به معنای قضاوت کردن است.دانشجویان و هنرجویان این زمینه برای اینکه بتوانند کارهای خود را در معرض دید اساتید قرار دهند

در واقع یک نوع امتحان می توان در نظر گرفت که پس از بررسی توسط افراد معتبر، نمره ای ارائه می شود.

در واقع طرح شمامورد بررسی اساتید قرار می گیرد.

برای اینکه شما مهارت لازم را در خصوص طراحی لباس به دست آورید یا حتی مدرک معتبری دریافت کنید.

در انتهای دوره آموزشی نیاز است تا آزمونی برگزار شده و میزان مهارت و دانش شما سنجیده شود.

اساتید اغلب بر اساس این موضوع نمره مناسب به هنرجویان اعطا می نمایند.

در ژوژمان های طراحی چه مواردی ارائه می شوند؟


حال که به این سوال پاسخ دادید، ژوژمان طراحی چیست، باید تمام تلاش خود را برای ارائه یک ژوژه خوب به خرج دهید. زیرا در این صورت می توانید مهارت و تکنیک های خود را ثابت نموده و به درآمد بالایی دست یابید.

به صورت کلی در نظر داشته باشید که هدف هر ژوژمان طراحی لباس این است که هنرجو بتواند در انتهای دوره آلبومی از کارهای خود به همراه نمونه های طراحی شده ارائه دهد.

برای اینکه شما بتوانید یک ژوژمان خوب ارائه دهید، لازم است تا از یک خط فکری خوب و منطقی پیروی نمایید. همچنین بسیار مهم است تا به مقوله رنگ ها توجه ویژه ای نمایید.

در جلسات بررسی ژوژمان طراحی لباس، ابتدا طرح ها کشیده شده بررسی می شوند و سپس هر کدام از نمونه کارها چک می گردند. در نهایت نیز نقاط ضعف و قوت هر ژوژمان بیان می گردد. برای تهیه یک ژوژمان طراحی لازم است تا مراحل زیر طی شوند:

رنگ ها را به خوبی شناخته و از ان برای طراحی استفاده نمایید.

در این شرایط رنگ ها را می توانید به درستی کنار هم قرار دهید. هر چه هنرجو تسلط بیشتری بر روی چرخه رنگ داشته باشد، ژوژمان او نیز بیشتر جلب توجه می نماید.
بسیار مهم است که از رنگ های موجود الهام گرفته شود تا اشکال هندسی مناسب کنار هم قرار گیرند که طرح خوبی ارائه شود. در این صورت تاثیر گذاری طرح بیشتر می شود.
در بسیاری از موارد طراحان فصل ها را در نظر می گیرند و انتخاب رنگ آنها بر اساس فصل و پوشش های رایج مربوط به آن است.


طراح از عقاید و آداب و رسوم مردمان منطقه استفاده نماید

تا یک طراحی خوب ارائه دهد. به طور مثال استفاده از طرح های اسلیمی در لباس های ایرانیان، علاقه مندان زیادی را به سمت خود جلب می نماید.پس از آنکه کار طراحی به اتمام رسید، لازم است تا از طرح اولیه، نمونه های مد نظر نیز ایجاد شوند.
در هر ژوژمان طراحی لباس توصیه می شود تا به دو مقوله رنگ و فیگو توجه ویژه ای شود. زیرا این دو مورد می توانند مهارت و تکنیک شما را به خوبی نشان دهند.

نکات تکمیلی ژوژمان های طراحی لباس:


اساتید مختلف می توانند بر اساس سلیقه خود یا نوع پروژه، ژوژمان طراحی لباس را تحویل بگیرند. در برخی موارد این مورد به صورت فیزیکی بوده و در برخی موارد دیگر از ابزارهای خاص و نرم افزارها برای ارائه پروژه استفاده می شود. البته نمونه های تلفیقی نیز وجود دارند. آنچه باعث می شود تا افراد یک ژوژمان طراحی لباس خوبی ارائه دهند، این مورد است که طرح های اولیه با نمونه های تحویل داده شده، مطابقت کامل داشته باشند. این کار می تواند چرایی طرح را به خوبی توضیح دهد.

3,423 دیدگاه