کریستین دیور ( Christian Dior )
در فرانسه در سال ۱۹۰۵ متولد شد.
کریستین دیور با تغییر لباس زنان پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷ لباس هایی با سبک خودش را به باطار عرضه نمود.
ولی در سال ۲۰۱۶ خانه مد ،ماریا کراسیا کیوری را به عنوان اولین زنی که هفت دهه دیور را رهبری و هدایت کرد، معرفی کرد.
در طول دو سال نیز مدیر سابق دیور، وانتیتو، که از مدیران خلاق بود به طورباورنکردنی تاثیر بر روی خانه مد دیور گذاشت و برای توانمند کردن زنان و حمایت از فمینیسم ،بسیار تلاش نموده است.

1,883 دیدگاه